JPEGsnoop

JPEGsnoop 1.8

Miễn phí
Nó là một ứng dụng đó examines và decodes nội tiết về TIN tập tin
Người dùng đánh giá
3.3  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Calvin Hass
JPEGsnoop là một người tự do cửa Sổ ứng đó examines và decodes nội tiết về TIN và MotionJPEG AVI các tập tin. Nó cũng có thể dùng để phân tích nguồn gốc của ảnh, để thử độ authenticity. Alternately, anh có thể kéo và thả một TIN tập tin vào đường JPEGsnoop biểu tượng hay chính cửa sổ và có báo cáo tự động tạo ra. Mở một TIN tập tin sẽ tự động bắt đầu quá trình giải mã và các thế hệ của khúc gỗ tập tin.
Thông tin được cập nhật vào: